Aktuality

Kontakt

Adresa Domu s peč. službou
Černíkova 965
Bojkovice
Tel.: 572 625 118

Vítejte na stránkách Sociálních služeb Města Bojkovice, p.o.!

Sociální služby Města Bojkovice (dále jen SSMB) je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Bojkovice. Svou činnost zahájila 1.1.2005.

SSMB zajišťují provoz pečovatelské služby v Bojkovicích (městských částech Krhov, Bzová, Přečkovice), v Záhorovicích, v Nezdenicích, Rudicích, dále v Komni, v Pitíně, Hostětíně a v Žítkové.

Poskytování pečovatelské služby se řídí zákonem č.108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MPSV č.505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

SSMB dále zajišťují veškerý chod dvou domů s pečovatelskou službou v ulicích Černíkova a Tovární v Bojkovicích.

Domy s pečovatelskou službou (dále jen DPS) jsou nájemní domy s byty zvláštního určení (dle §2300, z. č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Jsou určeny pro seniory a zdravotně postižené občany, kteří potřebují pomoc jiné osoby, nebo jejichž bytové podmínky neumožňují důstojný a bezpečný způsob života. 

Bližší informace o pečovatelské službě, nebo domech s pečovatelskou službou najdete v jednotlivých záložkách.

Fotogalerie

 
 
 
 
 

 

Finančně nás podporují

- Město Bojkovice

- Zlínský kraj z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2024 

- Zlínský kraj z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2024

- MPSV ČR