Aktuality

Kontakt

Adresa Domu s peč. službou
Černíkova 965
Bojkovice
Tel.: 572 625 118

Pečovatelská služba

Poskytování sociálních služeb se řídí zákonem č.108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách a vyhláškou MPSV 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Poslání služby:

Poskytovat klientům přiměřenou podporu a pomáhat jim zvládat nepříznivou sociální situaci tak, aby mohli důstojně setrvat ve svém domácím prostředí.

Naší cílovou skupinou jsou senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením a rodiny s dítětem/dětmi.

Provozní doba služby je pondělí až neděle od 6.00 hodin do 22:00 hodin.

 

Kde poskytujeme služby?

Pečovatelská služba je klientům poskytována v jejich domácnostech na území města Bojkovice (a v městských částech Krhov, Bzová, Přečkovice), v obcích Záhorovice, Nezdenice, Rudice, Komňa, Pitín, Hostětín a Žítková.

 

Jaké úkony pečovatelské služby poskytujeme?

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

- Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

- Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

- Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

- Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

 

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

- Pomoc při úkonech osobní hygieny

- Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

- Pomoc při použití WC

 

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

- Dovoz nebo donáška jídla

- Pomoc při přípravě jídla a pití

- Příprava a podání jídla a pití

 

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

- Běžný úklid a údržba domácnosti

- Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezonního úklidu, úklidu po malování 

- Donáška vody

- Topení v kamnech včetně donášky a příprava topiva, údržba topných zařízeních

- Běžné nákupy a pochůzky

- Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

- Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě drobné opravy

- Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě drobné opravy

 

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

- Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět

- Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.