Aktuality

Kontakt

Adresa Domu s peč. službou
Černíkova 965
Bojkovice
Tel.: 572 625 118

Naše služby

Poskytované úkony pečovatelské služby jsou:

1) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc a podpora při podávání jídla a pití; pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek; pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru; pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.   

2) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
pomoc při úkonech osobní hygieny; pomoc při základní péči o nehty a vlasy; pomoc při použití WC.     

3) Poskytnutí stravy nebo pomoc přizajištění stravy
dovoz nebo donáška jídla; pomoc při přípravě jídla a pití; příprava a podání jídla a pití. 

4) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
běžný úklid a údržba domácnosti; pomoc při zajištění velkého sezónního úklidu; donáška vody; topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení;  běžné nákupy a pochůzky;  velký nákup; praní a žehlení prádla ložního a osobního prádla, popř. jeho drobné opravy.

5) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovázení k lékaři, na úřady, instituce a zpět.

Naše organizace dále poskytuje svým klientům i fakultativní úkony jako je např.: pedikúra; doprava klientů s použitím služebního auta; vyřizování úředních záležitostí; opravy domácích spotřebičů; jednoduchý převaz končetin; dohled nad dospělou osobou; kopírování; zapůjčení zdravotnických pomůcek; vysávání vysavačem Rainbow, zapůjčení termojídlonosičů.