Aktuality

Kontakt

Adresa Domu s peč. službou
Černíkova 965
Bojkovice
Tel.: 572 625 118

Domy s pečovatelskou službou

Domy s pečovatelskou službou se nachází v ulicích Černíkova 965 a Tovární 1020.

Nájemné v obou DPS je v současné době stanoveno na 51,92 Kč/m². Každý rok se zvyšuje o inflaci, kterou stanovuje Česká národní banka.

Do celkové platby nájemného je zahrnuta záloha na vytápění, záloha na teplou a studenou vodu, částka za používání výtahu, částka na úklid a osvětlení společných prostor apod. V nájmu není zahrnuta záloha na elektrickou energii.

Byty v DPS jsou situovány na různé světové strany. Jsou vybaveny kuchyňskou linkou. Součástí každého bytu je koupelna a WC. Některé byty mají balkon. Nábytek si obyvatelé pořizují vlastní, stejně jako ostatní osobní vybavení a zařízení.

Obyvatelé zde žijí jako v běžných nájemních bytech. Mají své soukromí, do kterého jim nikdo nezasahuje. DPS není zařízením, které poskytuje 24hodinovou péči.

Postup při podání žádosti o bydlení v DPS Bojkovice:

  • Žádost je k dispozici na těchto stránkách v části Ke stažení, nebo si ji můžete vyzvednout osobně v DPS Černíkova 965, Bojkovice u sociální pracovnice nebo ředitelky.
  • Vyplněnou žádost vraťte zpět.
  • Následně proběhne sociální šetření ve vašem bydlišti.
  • Žádost pak projednává Sociální a zdravotní komise, která je zřízená radou města. Ta následně radě doporučí nebo nedoporučí zařazení do pořadníku čekatelů. O tomto rozhodnutí budete písemně informováni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPS Černíkova 965

687 71 Bojkovice
tel.: 572 625 117

DPS Tovární 1020

687 71 Bojkovice
tel.: 572 617 111