Aktuality

Kontakt

Adresa Domu s peč. službou
Černíkova 965
Bojkovice
Tel.: 572 625 118

Poděkování dárcům

09.06.2020

Jménem celé organizace i jménem svým děkuji všem, kteří nám v době koronaviru pomohli. Konkrétně patří velké poděkování

 • Městu Bojkovice
 • Zlínskému kraji
 • Zaměstnancům Základní školy Štefánikova 957
 • Zaměstnancům Církevní střední školy
 • Zaměstnancům Muzea Bojkovice
 • Mateřské škole Bojkovice
 • Paní Martě Krahulové
 • Bc. Jitce Víchové, MBA.
 • Panu Lubomíru Valterovi. ml.
 • skupině dobrovolníků „UH tiskne ochranné pomůcky“
 • Panu Zdeňku Pláškovi
 • Dobrovolným hasičům Bojkovice
 • Paní Ladislavě Lukášové
 • Paní Milušce Malátové
 • Paní Heleně Urbánkové

 

 

Mgr. Marie Miškóciová